เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
หน้าแรก
ประกาศทั่วไป
เกี่ยวกับเรา
ประวัติการแพทย์แผนไทย
เปิดสอนหลักสูตร
วันและเวลาเปิดสอน
สมัครเรียนแพทย์แผนไทย
แผนที่
ติดต่อสอบถาม
ดูงานและฝึกงานนอกสถานที่
ศึกษาดูงานประเทศจีน
กิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน
ศึกษาดูงาน
ตัวยาสมุนไพร
จำหน่ายเครื่องมือผลิตยาสมุนไพร
ผลสอบเวชกรรมไทยปี 3 เทอม 2 ปี 61 รุ่น 12 วันอาทิตย์
ผลสอบเวชกรรมไทยปี 3 เทอม 2 ปี 61 รุ่น 12 วันพฤหัสบดี
ผลสอบเภสัชกรรมไทยปี 2 เทอม 2 ปี 61 รุ่น 14 วันศุกร์
ผลสอบเภสัชกรรมไทยปี 2 เทอม 2 ปี 61 รุ่น 14 วันอาทิตย์
ผลสอบเภสัชกรรมไทยปี 1 เทอม 2 ปี 61 รุ่น 15 วันอังคาร
ผลสอบเภสัชกรรมไทยปี 1 เทอม 2 ปี 61 รุ่น 15 วันเสาร์
ผลสอบผดุงครรภ์ไทยปี 1 เทอม 2 รุ่น 8 ปี 61 วันเสาร์
ผลสอบเวชกรรมไทยปี 3 เทอม 1 ปี 61 รุ่น 13 วันเสาร์
ผลสอบเวชกรรมไทยปี 3 เทอม 1 ปี 61 รุ่น 13 วันอังคาร
 
 

สถาบันภัทรเวชสยามการแพทย์แผนไทยออกหน่วยแพทย์แผนไทย 28 ต.ค- 28 พ.ย.59 ที่สนามหลวง ช่วยเหลือประชาชน เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

 

น.ศ.แพทย์แผนไทยภัทรเวช
สยามร่วมกันผลิตยาที่สถาบัน
ภัทรเวชสยาม ปากเกร็ดและ
ศูนย์พันธ์ทิพย์เพื่อนำไปสมทบที่หน่วยแพทย์สนามหลวง
 

 29 ต.ค.59
"จิตอาสาภัทรเวชสยามทำดีเพื่อพ่อ" รุ่น11 เร่งผลิตยาแก้ไข้จันทลีลาที่โรงเรียนภัทรเวชสยาม ปากเกร็ด เพื่อให้ทันออกหน่วยตั้งแต่เช้าจนมืดขณะนี้ยังไม่เสร็จคุณหมอภัทรเวชสู้ด้วยใจจริงๆ ประชาชนรอความช่วยเหลืออยู่สู้ๆๆๆ

จิตอาสา น.ศ.แพทย์แผนไทยภัทรเวชสยามร่วมมือร่วมใจกันผลิตยาเพื่อนำไปออกหน่วยแพทย์แผนไทยที่สนามหลวงเพื่อช่วยเหลือประชาชนต่อไป

คณะแพทย์แผนไทยสถาบันภัทรเวชสยามการแพทย์แผนไทยออกหน่วยบริการประชาชนบริเวณท้องสนามหลวง 31 ต.ค.2559(กิจกรรมออกหน่วยฯจะต่อเนื่องทุกวันจนถึง
28 พ.ย.2559

สถาบันภัทรเวชสยามการแพทย์แผนไทยออกหน่วยแพทย์แผนไทยช่วยเหลือประชาชนที่สนามหลวงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯซึ่งเริ่มตั้งแต่ 28ต.ค.-28 พ.ย.59 โดยปฏิบัติภาระกิจทุกๆวันต่อเนื่องเป็นเวลา 1 เดือน "จิตอาสาภัทรเวชสยาม ทำดีเพื่อพ่อ"ทุกคนร่วมกันทำยา ตรวจรักษาประชาชน จ่ายยา ออกแจกยา ขนของร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเต็มที่ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย ทุกคนภูมิใจที่ได้ทำงานเพื่อพ่อ