เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
หน้าแรก
ประกาศทั่วไป
เกี่ยวกับเรา
ประวัติการแพทย์แผนไทย
เปิดสอนหลักสูตร
วันและเวลาเปิดสอน
สมัครเรียนแพทย์แผนไทย
แผนที่
ติดต่อสอบถาม
ดูงานและฝึกงานนอกสถานที่
ศึกษาดูงานประเทศจีน
กิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน
ศึกษาดูงาน
ตัวยาสมุนไพร
จำหน่ายเครื่องมือผลิตยาสมุนไพร
ผลสอบเวชกรรมไทยปี 3 เทอม 2 ปี 61 รุ่น 12 วันอาทิตย์
ผลสอบเวชกรรมไทยปี 3 เทอม 2 ปี 61 รุ่น 12 วันพฤหัสบดี
ผลสอบเภสัชกรรมไทยปี 2 เทอม 2 ปี 61 รุ่น 14 วันศุกร์
ผลสอบเภสัชกรรมไทยปี 2 เทอม 2 ปี 61 รุ่น 14 วันอาทิตย์
ผลสอบเภสัชกรรมไทยปี 1 เทอม 2 ปี 61 รุ่น 15 วันอังคาร
ผลสอบเภสัชกรรมไทยปี 1 เทอม 2 ปี 61 รุ่น 15 วันเสาร์
ผลสอบผดุงครรภ์ไทยปี 1 เทอม 2 รุ่น 8 ปี 61 วันเสาร์
ผลสอบเวชกรรมไทยปี 3 เทอม 1 ปี 61 รุ่น 13 วันเสาร์
ผลสอบเวชกรรมไทยปี 3 เทอม 1 ปี 61 รุ่น 13 วันอังคาร
Category >> เครื่องมือผลิตยาแผนไทย ...
View Cart
เครื่องมือผลิตยาแผนไทย

เครื่องบดยาคุณภาพสูง ขนาด 100 g.
Price : 4,500.00  Baht
more information >>

เครื่องบดยาคุณภาพสูง ขนาด 200 g. โยก
Price : 9,800.00  Baht
more information >>

เครื่องบรรจุแคปซูล 100 Cap
Price : 3,400.00  Baht
more information >>
ครบ 1 ชุด

เครื่องบรรจุแคปซูล 187 Cap
Price : 5,000.00  Baht
more information >>
ครบ 1 ชุด

เครื่องบรรจุแคปซูล 400 Cap
Price : 7,400.00  Baht
more information >>
ราคารวมแผงกดยา

เครื่องปิดฟรอยด์ฝาขวด
Price : 9,800.00  Baht
more information >>

หูฟัง (Stethoscope)
Price : 250.00  Baht
more information >>

เครื่องทำยาลูกกลอน
Price : 22,000.00  Baht
more information >>

เครื่องสไลด์ยา
Price : 9,800.00  Baht
more information >>