เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
เปิดรับสมัครนักศึกษา(หลักสูตรระยะสั้น)
ประกาศทั่วไป
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
เปิดสอนหลักสูตร
ประวัติการแพทย์แผนไทย
วันและเวลาเปิดสอน
สมัครเรียนแพทย์แผนไทย
แผนที่
ติดต่อสอบถาม
ดูงานและฝึกงานนอกสถานที่
ศึกษาดูงานประเทศจีน
กิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน
ศึกษาดูงาน
ตัวยาสมุนไพร
จำหน่ายเครื่องมือผลิตยาสมุนไพร
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2568
 
 
 
เปิดรับสมัครเรียนแพทย์แผนไทย ประจำปี 2568
 
 หลักสูตร
1. เภสัชกรรมไทย 2 ปี (รุ่น 23)
วันเรียน
วันเสาร์ :  สำหรับผู้ทำงานประจำ
วันพฤหัสบดี :  สำหรับ บุคคลทั่วไป
- เวลาเรียน 9.00 - 16.00 น. -
 
2. เวชกรรมไทย 3 ปี (รุ่น 23)
วันเรียน
วันเสาร์  :  สำหรับผู้ทำงานประจำ
วันพฤหัสบดี  :  สำหรับ บุคคลทั่วไป
- เวลาเรียน 9.00 - 16.00 น. -
 
3. การผดุงครรภ์ไทย 1 ปี (รุ่น 15)
วันเรียน
วันเสาร์ :  สำหรับผู้ทำงานประจำ
วันอังคาร  :  สำหรับ บุคคลทั่วไป
- เวลาเรียน 9.00 - 16.00 น. -
 
4. การนวดไทย 2 ปี (รุ่น 16)
วันเรียน
วันศุกร์ :  สำหรับผู้ทำงานประจำ
วันอาทิตย์  :  สำหรับ บุคคลทั่วไป
- เวลาเรียน 9.00 - 16.00 น. -
 
คุณวุฒิ  :  - จบการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นไป
อายุ  :  -18 ปีขึ้นไป
 
หลักฐาน
1. สำเนาบัตรประชาชน     2 ใบ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน       2 ใบ
3. สำเนาวุฒิการศึกษา      1 ใบ
4. รูปถ่าย 1½ ,2 นิ้ว        4 รูป

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางลิ้งค์ด้านล่างนี้
https://bit.ly/31jo8D5

ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ทาง
Email : pataravejsiam@gmail.com
(หากส่งเอกสารแล้ว รบกวนโทรแจ้งทางโรงเรียนทุกครั้ง) 
 
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่  31 ต.ค.2567 รับจำนวนจำกัด
สถาบันภัทรเวชสยามการแพทย์แผนไทย 
38/622 หมู่ 9 ซ.ติวานนท์-ปากเกร็ด28   ถ.ติวานนท์  ต.บางพูด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 02-5846477 , 02-5823888, 02-0603-477,02-147-5155 
 
เปิดรับสมัครทุกวัน (หยุดวันพุธ)