เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
เปิดรับสมัครนักศึกษา(หลักสูตรระยะสั้น)
ประกาศทั่วไป
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
เปิดสอนหลักสูตร
ประวัติการแพทย์แผนไทย
วันและเวลาเปิดสอน
สมัครเรียนแพทย์แผนไทย
แผนที่
ติดต่อสอบถาม
ดูงานและฝึกงานนอกสถานที่
ศึกษาดูงานประเทศจีน
กิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน
ศึกษาดูงาน
ตัวยาสมุนไพร
จำหน่ายเครื่องมือผลิตยาสมุนไพร
ศึกษาดูงาน
 
 น.ศ.เภสัช-เวชปี 3 ไปศึกษาดูงานการแพทย์แผนไทยที่วัดคำประมง จ.สกลนคร
  เมื่อวันที่ 13-15 พ.ค.54
 
น.ศ.เภสัช-เวชปี 2 ศึกษาดูงานการแพทย์ล้านนา จ.เชียงใหม่
วันที่ 12-14 พ.ย.53