เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
เปิดรับสมัครนักศึกษา(หลักสูตรระยะสั้น)
ประกาศทั่วไป
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
เปิดสอนหลักสูตร
ประวัติการแพทย์แผนไทย
วันและเวลาเปิดสอน
สมัครเรียนแพทย์แผนไทย
แผนที่
ติดต่อสอบถาม
ดูงานและฝึกงานนอกสถานที่
ศึกษาดูงานประเทศจีน
กิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน
ศึกษาดูงาน
ตัวยาสมุนไพร
จำหน่ายเครื่องมือผลิตยาสมุนไพร
ดูงานและฝึกงานนอกสถานที่
 
     
     
     
     
      
 น.ศ.เภสัชกรรมไทย ไปศึกษาดูงานที่ จ.เชียงใหม่
                       
 
 
น.ศ. โรงเรียนภัทรเวชสยามไปศึกษาดูงานที่สวนสมุนไพรวัดปักไม้ลาย จ.นครปฐม
 
 
 น.ศ.แพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทยและเภสัชกรรมไทย
 โรงเรียนภัทรเวชสยาม อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี
 ได้ไปฝึกงานและดูงานนอกสถานที่ ดูแลผู้ป่วยที่อโรคยศาล วัดคำประมง จ.สกลนคร 
  ร่วมกับนิสิตแพทย์ปีที่ 2  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
น.ศ. แพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทยปี 3 โรงเรียนภัทรเวชสยาม
 ฝึกงานนอกสถานที่ ดูแลรักษาผู้ป่วยที่ชุมชนไทยสมุทร อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี
 
 
น.ศแพทย์แผนไทยประเภทเภสัชกรรมไทย
โรงเรียนภัทรเวชสยาม  ฝึกงานและดูงานนอกสถานที่
 ที่โรงงานผลิตยา ที่โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น  อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
 
 
   
น.ศ.แพทย์แผนไทย ประเภทเภสัชกรรมไทยไปศึกษาดูงาน
 
   
น.ศ.แพทย์แผนไทยประเภทเภสัชกรรมไทย โรงเรียนภัทรเวชสยาม
ไปดูงานและการทำยาสมุนไพรที่สถานพยาบาล ประสาทแพทย์แผนไทย 
 อาจารย์ประสาท เทศแย้ม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
 
 
        
   
น.ศ.แพทย์แผนไทยประเภทเภสัชกรรมไทย
ไปศึกษาดูงานด้านการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
 
   
น.ศ.แพทย์แผนไทยประเภทเภสัชกรรมไทยไปศึกษาดูงานและการทำยาสมุนไพรที่
ศูนย์ปราชญ์ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
 
       
     
   
 
โรงเรียนภัทรเวชสยาม ออกบูชงานเมืองทอง
"งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ" ครั้งที่ 4 วันที่ 29 ส.ค.-2 ก.ย. 2550 
 
ออกบูธงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 3 ส.ค.-7 ก.ย.2551