เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
เปิดรับสมัครนักศึกษา(หลักสูตรระยะสั้น)
ประกาศทั่วไป
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
เปิดสอนหลักสูตร
ประวัติการแพทย์แผนไทย
วันและเวลาเปิดสอน
สมัครเรียนแพทย์แผนไทย
แผนที่
ติดต่อสอบถาม
ดูงานและฝึกงานนอกสถานที่
ศึกษาดูงานประเทศจีน
กิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน
ศึกษาดูงาน
ตัวยาสมุนไพร
จำหน่ายเครื่องมือผลิตยาสมุนไพร
สมุนไพรแห้ง-สด
 
ตัวยาสมุนไพรแห้ง สรุปพอสังเขปเพื่อการศึกษา
 
พิกัดโกฐทั้ง 5,7,9                                  
1.โกฐสอ  
 
ราก  - รส สุขุมกลิ่นหอม
        - แก้ไข้ 
2.โกฐเขมา 
 
เหง้า  - รสสุขุมหอม
 - แก้โรคในปาก,ในคอ     
3.โกฐหัวบัว
 
ราก - รสมันสุขุมหอม
       - ขับลมในลำไส้
4.โกฐเชียง
 
ราก - รสหวานสุขุม
       - แก้สะอึก
5.โกฐจุฬาลัมพา
 
ใช้ทั้งต้น
- รสขมกลิ่นหอม
- แก้ไข้เจรียง
6.โกฐก้านพร้าว
 
ราก - รสเย็น
       - แก้ไข้,แก้หอบ
        
7.โกฐกระดูก
 
เปลือกราก
-รสร้อนกลิ่นหอม         
- แก้ลมวิงเวียน
8.โกฐพุงปลา
 
ลูก - รสฝาด
      - แก้บิด,แก้ท้องร่วง
9.โกฐชฎามังสี
 
  -  รสสุขุมหอม
   - แก้ไส้ด้วน
โกฐกรักกรา
(โกฐพิเศษ)
 
ราก - รสฝาดน้อยเผ็ดร้อน
       - แก้ริดสีดวงทวาร
       - ขับลมในลำไส้
       - แก้นอนสะดุ้ง
โกฐกะกลิ้ง
(แสลงใจ)
(โกฐพิเศษ)
เมล็ด-รสขมเมาเล็กน้อย
        -บำรุงประสาท
ใบ    -รสขมเมาเบื่อ
        -ตำพอกปิดแผลเน่า
เปลือกต้น,เนื้อไม้,เมล็ด
-รสเบื่อเมาขมร้อนเล็กน้อย
-ตัดไข้ เจริญอาหาร
โกฐน้ำเต้า
 (โกฐพิเศษ)
 
ราก -รสฝาดหอม
       -ระบายท้อง,
         รู้ถ่ายรู้ปิด
      -บำรุงธาตุ แก้ท้องเสีย
 
 
 
 
 พิกัดเกสรทั้ง 5,7,9
 
 
 
      
    
1.ดอกมะลิ
 
ดอก-รสหอมเย็น
       -ทำให้จิตใจแช่มชื่น
ใบสด-รสเย็นฝาด
       -แก้แผลพุพอง พิษฝีดาษ
เถา -รสขื่นเย็น
       -แก้คุดทะราด ขับเสมหะ
         และโลหิต
 
 
 
2.ดอกพิกุล
ดอก-รสฝาดกลิ่นหอม
       -แก้ลม บำรุงโลหิต
เปลือกต้น-รสฝาด
  - ฆ่าแมลงกินฟัน
กระพี้-รสเมาเบื่อ
  -แก้เกลื้อน
แก่น-รสขมเฝื่อน
  -บำรุงโลหิต
ใบ   -รสเมาเบื่อฝาด
  -ฆ่าเชื้อกามโรค
ราก -รสขม
  -บำรุงโลหิต แก้เสมหะ
     
 
3.ดอกบุนนาค
ดอก-รสหอมเย็น
       -บำรุงโลหิต
ใบ  -รสฝาด-สมานแผล
เปลือกต้น-รสฝาดร้อนเล็กน้อย-กระจายหนอง
กระพี้-รสขื่น-แก้เสมหะในลำคอ
แก่น-รสขื่น-แก้เลือดออกตามไรฟัน
ราก-รสร้อน-ขับลมในลำไส้
 
 
 
4.ดอกสารภี
 
ดอก-รสหอมเย็น
       -บำรุงหัวใจให้ช่มชื่น
 
 
 
5.เกสรบัวหลวง
 
เกสร-รสฝาดหอม
-ชูกำลังทำให้ใจชุ่มชื่น
ดอก-รสฝาดหอม-บำรุงครรภ์
ฝัก-รสฝาด-แก้ท้องเสีย
เปลือกเมล็ด-รสฝาด-แก้ท้องร่วง สมานแผล
เมล็ด-รสหวานมัน-บำรุงกำลัง ไขข้อ
ดีบัว-รสขม-ขยายหลอดเลือดในหัวใจ แก้น้ำกามเคลื่อนขณะหลับ
 
6.ดอกจำปา
ดอก-รสขมหอม
        -บำรุงโลหิต
ใบ-รสเฝื่อนขม
     -แก้โรคประสาท
ดอก,เมล็ด-รสขมเย็น
        -แก้ไข้,วิงเวียน
ลูก,เมล็ด-รสขม
       -แก้เท้าแตก
เปลือกต้น
       -รสฝาดเฝื่อนขม
       -แก้ไข้,ขับเสมหะ
กระพี้-รสเฝื่อนขม
         -ถอนพิษผิดสำแดง
เนื้อไม้-รสเฝื่อนขม
           -บำรุงโลหิตระดู
แก่น-รสเฝื่อนขมเมา
        -แก้กุฏฐัง
ราก,เปลือกราก
        -รสเฝื่อนขม
        -ระงับอาการอักเสบ
ราก
   -ขับเลือดเน่าเป็นยาถ่าย
น้ำมันหอมจากดอก
-แก้โรคปวดข้อ แก้ตาอักเสบ บวม
น้ำมันของเมล็ด
-ทาหน้าท้องแก้ท้องอืด
ยาง-รสเฝื่อนเมา
-แก้ริดสีดวงพลวก
 
 
 
 
7.ดอกกระดังงาไทย
 
ดอก-รสสุขุมกลิ่นหอม
-บำรุงหัวใจ,บำรุงโลหิต
ต้น กิ่ง ก้าน ใบ-รสเฝื่อน
-ขับปัสสาวะ แก้ปัสสาวะพิการ
8.ดอกลำดวน
 
ดอก -รสหอมเย็น
        -บำรุงหัวใจ แก้ลม
9.ดอกลำเจียก
 
ดอก-รสหอมเย็น
       -บำรุงหัวใจ
รากอากาศ
-รสจืดหวานเล็กน้อย
-ขับปัสสาวะ,แก้นิ่ว
ดอกกรรณิกา
ดอก-รสขมหวาน
       -แก้ไข้ ลมวิงเวียน
ต้น-รสขมเย็น
-แก้ปวดศีรษะ
ใบ-รสขม-บำรุงน้ำดี
ราก-รสขม-แก้ท้องผูก,บำรุงกำลัง
กานพลู
ดอก-รสร้อน
-บำรุงธาตุ แก้ปวดฟัน
นำมัน-รสร้อน-ทาผิวหนังทำให้ชา ขับลม ทุบ 1 ดอกใส่ขวดนมให้เด็ก รับประทาน แก้ท้องขึ้น แก้ปวดท้อง
 
ดอกคำไทย
(คำแสด,คำเงาะ)
ดอก-รสหวาน-บำรุงโลหิต
เมล็ด-รสร้อนหอม-แก้ลม สมานแผล ตัดไข้
รก (เนื้อหุ้มเมล็ด)-รสหวาน-ระบายท้อง
 
คำฝอย
 
ดอก-รสหอมร้อน
-บำรุงหัวใจ
เกสร-รสหวาน-บำรุงโลหิต,   แก้แสบร้อนตามผิวหนัง
เมล็ด-รสหวานร้อน-ระบายท้อง แก้ปวดมดลูกหลังคลอดบุตร
ดอกจันทน์(รกหุ้มเมล็ด)
 
ดอก-รสหอมฝาดร้อน
 
-บำรุงโลหิต บำรุงผิวเนื้อให้เจริญ
 
ดีบัวหลวง
 
ดีบัว-รสขม
-ขยายหลอดเลือดในหัวใจ แก้น้ำกามเคลื่อนขณะหลับ
ดีปลี
 
ดอก-รสร้อน-ขับลมในลำไส้,แก้ปถวีธาตพิการ แก้ท้องร่วง
เถา-รสเผ็ดร้อน-แก้ปวดฟัน,ท้องขึ้น อืดเฟ้อ
 
หญ้าฝรั่น
 
-เกสร-รสสุขุมหอม
-บำรุงโลหิต บำรุงธาตุ
ดอกงิ้ว
 
ดอก-รสหวานเย็น
        -แก้น้ำร้อนลวก,
แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย
ดอกกาหลง
 
ดอก-รสจืด
-แก้ความดันโลหิตสูง,
แก้เลือดออกตามไรฟัน,
แก้เสมหะ
 
 
 
 
 
 
พิกัดเทียนทั้ง 5,7,9
 
 
 
1.เทียนดำ
เมล็ด-รสเผ็ดขม
-ขับลมในลำไส้,แก้อาเจียน
ใบและต้น-รสจืดเฝื่อน
-แก้หนองใน(กามโรค)
เปลือกต้น-รสจืดเฝื่อน
-ขับระดูขาว
2.เทียนแดง
เมล็ด-รสเผ็ดร้อนขมเล็กน้อย
-ขับเสมหะ แก้ลม แก้คลื่นเหียนอาเจียน
3.เทียนขาว
เมล็ด-รสเผ็ดร้อนขม-บำรุงกำลัง,ขับผายลม,นอนสะดุ้งแก้คลั่งเพ้อ
4.เทียนข้าวเปลือก
 
5.เทียนตาตั๊กแตน
เมล็ด-รสขมเผ็ดร้อนเล็กน้อย
บำรุงธาตุ,แก้เสมหะพิการ,แก้กำเดา
6.เทียนสัตตบุษย์
7.เทียนเยาวพาณี
เมล็ด-รสหวานกลิ่นหอม
-กระจายเสมหะ แก้คลื่นเหียน  อาเจียน
 
 
8.เทียนตากบ
-รสเผ็ดร้อนขมหอม
-ขับลมในลำไส้
 
9.เทียนเกล็ดหอย
-เมล็ด-รสเผ็ดร้อนขมหอม
-แก้ลมวิงเวียน หน้ามืด ,แก้เย็นชาปลายมือปลายเท้า
เทียนลวด (เทียนพิเศษ)
ราก-รสร้อนขมหอม
-แก้น้ำดีพิการ,แก้กำเดา
เทียนแกลบ(เทียนพิเศษ)
-รสเผ็ดร้อน
-แก้ลมขึ้นเบื้องสูง