เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
เปิดรับสมัครนักศึกษา(หลักสูตรระยะสั้น)
ประกาศทั่วไป
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
เปิดสอนหลักสูตร
ประวัติการแพทย์แผนไทย
วันและเวลาเปิดสอน
สมัครเรียนแพทย์แผนไทย
แผนที่
ติดต่อสอบถาม
ดูงานและฝึกงานนอกสถานที่
ศึกษาดูงานประเทศจีน
กิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน
ศึกษาดูงาน
ตัวยาสมุนไพร
จำหน่ายเครื่องมือผลิตยาสมุนไพร
เปิดสอนหลักสูตร
 
 
 
 
 
โรงเรียนภัทรเวชสยาม ( การแพทย์แผนไทย )
 
 
                 เป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนวิชาการต่างๆ พร้อมทั้งให้ความรู้ในรูปแบบของการติวเข้มเพื่อเตรียมตัวสอบรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ 
นอกจากนี้ยังเป็นสื่อกลางให้ความรู้ต่างๆ   
 
                 โรงเรียนภัทรเวชสยาม(การแพทย์แผนไทย)  มีสอน 4 หลักสูตรคือ
 
 
 
1.
หลักสูตรเภสัชกรรมไทย    เพื่อผู้ที่ต้องการเป็นเภสัชกรแผนไทย  รู้จักสมุนไพรทั้ง
พืชวัตถุ สัตว์วัตถุ และธาตุวัตถุ เรียกว่า เภสัชวัตถุ  รู้จักรสของ ยา ที่มีสรรพคุณในการรักษาโรค เรียกว่า สรรพคุณเภสัช  รู้จักหมวดหมู่ของตัวยาที่ให้ผลในการรักษา เรียกว่า คณาเภสัช รู้จักการปรุงยา เรียกว่า เภสัชกรรม เป็นการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ อย่างเข้มข้น
 
2.
หลักสูตร เวชกรรมไทย    เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากหลักสูตรเภสัชกรรมเพื่อผู้ที่ต้องการมีความรู้ในการรักษาโรค ด้วยการรู้จักคัมภีร์ของโรคต่างๆ ด้วยการ รู้จักที่ตั้งของโรค รู้จักชื่อของโรคใด  ซึ่งเรียกรวมว่า กิจ 4 ประการ อันเป็นความรู้ของแพทย์แผนโบราณนั้นเอง เมื่อท่านสามารถสอบได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเวชกรรมไทยแล้วท่านสามารถที่จะประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทยได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย
 
3.
หลักสูตรผดุงครรภ์ไทย   เป็นหลักสูตรที่ทำให้ท่านสามารถมีความรู้ในด้านการตั้งครรภ์ การดูแลสุขภาพของครรภ์ทั้งเพื่อคุณภาพชิวิตของมารดาและทารกในครรภ์ ให้รู้กระบวนการทำคลอดที่สามารถนำไปใช้ได้ในกรณีฉุกเฉินที่ไม่สามารถนำส่งโรงพยาบาลเพื่อ
ทำคลอดได้ทันนอกจากนั้นยังได้รับความรู้ด้านการดูแลความงามหลังคลอดซึ่งสามารถนำไปประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี
 
4.
หลักสูตรการนวดไทย     เป็นการให้ความรู้ศาสตร์โบราณที่ใช้การนวดเป็นการคลายและรักษาจากอาการเจ็บป่วยต่างๆ  ได้เป็นอย่างดี  และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ