เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
เปิดรับสมัครนักศึกษา(หลักสูตรระยะสั้น)
ประกาศทั่วไป
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
เปิดสอนหลักสูตร
ประวัติการแพทย์แผนไทย
วันและเวลาเปิดสอน
สมัครเรียนแพทย์แผนไทย
แผนที่
ติดต่อสอบถาม
ดูงานและฝึกงานนอกสถานที่
ศึกษาดูงานประเทศจีน
กิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน
ศึกษาดูงาน
ตัวยาสมุนไพร
จำหน่ายเครื่องมือผลิตยาสมุนไพร
ติดต่อสอบถาม
 

 

               ติดต่อสอบถาม
          โรงเรียนภัทรเวชสยาม (การแพทย์แผนไทย)
          38/622 หมู่ที่ 9 ซ.ติวานนท์-ปากเกร็ด28
          อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
          โทร. 02-584-6477 , 02-582-3888, 02-0603477
          Fax. 02-5823888